Masterclass pijn bij kanker

Locatie & datum
Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal, op 30 oktober 2018

Inschrijvingen
Schrijf hier in! Deelname aan de masterclass is pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.

Programma
Klik hier! voor het programma van Pijn bij Kanker.

Kosten en betaling
De kosten voor deelname aan de masterclass bedragen € 100,- Betaling is uitsluitend mogelijk door het afgeven van een eenmalige machtiging. De betaling wordt geboekt op IBAN nummer NL20 RABO 0198 2431 54 CMSH inzake: masterclass Pijn bij Kanker onder vermelding van uw registratienummer

Annulering
Annulering uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 27 september 2018 wordt het overgemaakte bedrag onder aftrek van € 30,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 27 september 2018 is de inschrijving bindend en zijn de kosten van de aangegeven opties volledig verschuldigd. Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.

Accreditatie
De V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft 6 punten toegekend.

Subsidieverstrekking
De Commissie verstrekt subsidies voor voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden van de V&VN Oncologie. Aanvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de Commissie gedownload worden. De Commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.Voor vragen met betrekking tot deze Commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl voor meer informatie bezoek de website: http://www.oncologieverpleging.nl/87/commissie-deskundigheid

Sponsoren
Deze masterclass wordt gesponsord door;

                                          

Organisatie
 Jenske Geerling MANP, Verpleegkundig Specialist UMC Groningen

 Bianca Kramp MANP, Verpleegkundig Specialist Rijnstate Arnhem

 Anja Mars MANP, Verpleegkundig Specialist Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

 Sylvia Verhage MANP, Verpleegkundig Specialist Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch

 Trudy van Wijnen, vios Thuiszorg STMR Bommelerwaard