Masterclass De VS in de rol van patiёntcoach 5 november 2019

Locatie & datum
Van der Valk Hotel Veenendaal, Bastion 73, 3905 NJ Veenendaal, deel op 5 november 2019.

Inschrijvingen
Schrijf hier in! Deelname aan de masterclass is pas definitief na registratie en ontvangst van het verschuldigde inschrijfgeld.

Programma
Klik hier voor het programma van masterclass De VS in de rol van patiёntcoach.

Kosten en betaling
De kosten voor deelname aan de masterclass bedragen € 100,- Betaling is uitsluitend mogelijk door het afgeven van een eenmalige machtiging. De betaling wordt geboekt op IBAN nummer NL20 RABO 0198 2431 54 CMSH inzake: masterclass De VS in de rol van patiёntcoach onder vermelding van uw registratienummer.

Annulering
Annulering uitsluitend schriftelijk. Bij annulering voor 25 september 2019 wordt het overgemaakte bedrag onder aftrek van € 45,- administratiekosten gerestitueerd. Vanaf 25 september 2019 is de inschrijving bindend en zijn de kosten van de aangegeven opties volledig verschuldigd. Wel kan eventueel een vervanger worden aangemeld.

Accreditatie
De V&VN Verpleegkundig Specialisten heeft 7 punten per bijeenkomst toegekend..

Subsidieverstrekking
De Commissie verstrekt subsidies voor voor (internationale) congresbezoeken en Masterclasses aan leden van de V&VN Oncologie. Aanvraagformulieren voor subsidie kunnen via de site van de Commissie gedownload worden. De Commissie Deskundigheid bestaat uit leden die zoveel mogelijk een verschillende achtergrond hebben.Voor vragen met betrekking tot deze Commissie kan contact worden opgenomen via ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl voor meer informatie bezoek de website: http://www.oncologieverpleging.nl/87/commissie-deskundigheid

Sponsoren
Deze masterclass wordt gesponsord door:
       


Organisatie

 Cora Braat MANP, Verpleegkundig Specialist Erasmus MC Rotterdam

 Martine Jansen MANP, Verpleegkundig Specialist Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede

 Annelies van Manenschijn MANP, Verpleegkundig Specialist Isala Zwolle